Linkhouse

LINKHOUSE - MỞ BÁN ĐẤT NỀN QUEEN PEARL MARINA COMPLEX

Sự kiện mở bán đất nền Queen Pearl Marina Complex của Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse diễn ra vào tháng 05/2019 với sự kết hợp cùng Vietfriend trong tất cả các dịch vụ từ âm thanh, ánh sáng đến xây dựng ý tưởng, thiết kế trang trí.