GPG

GENUINE PARTNER GROUP - KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

Lại một lần nữa Vietfriend nhận được sự tin tưởng và đảm nhận nhiệm vụ tổ chức chương trình teambuilding và event kỷ niệm 10 năm thành lập GPG - Genuine Partner Group - Tổng công ty Đối Tác Chân Thật. Đã 05 năm liên tục kể từ 2015 đến nay, được chọn làm nhà tổ chức Teambuilding cho GPG là niềm vui và vinh dự của VietFriend.Mỗi một năm là một concept khác nhau, những đòi hỏi cao hơn về chương trình, về dịch vụ... Nhận được sự tin cậy và hài lòng của TCT GPG sau mỗi chuyến đi là phần thưởng khích lệ của ekip thực hiện chương trình.