Daikin

DAIKIN TENNIS TOURNAMENT 2018

Dakin Tennis Tournament 2018 là giải đấu định kì hằng năm của công ty Daikin Air Conditioning (Vietnam). Đặc biệt với chương trình năm 2018, Vietfriend vinh dự nhận được sự tin tưởng phối hợp tổ chức cùng Daikin và có sự tham gia ghi hình của VTV và nhiều đơn vị truyền thông khác.


Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia đưa tin và ghi hình bởi VTV và nhiều đơn vị truyền thông được VietFriend cộng tác.