DƯỢC CỬU LONG

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2017

Đây là lần thứ hai VietFriend rất vui được đồng hành cùng với Dược Cửu Long trong chuỗi sự kiện Chương trình Hội nghị tri ân khách hàng kể từ năm 2016. Vào năm nay, 2017, chuỗi chương trình Hội nghị tri ân khách hàng của Dược Cửu Long được tổ chức trên phạm vi cả nước, bao gồm 11 tỉnh thành: Hải Phòng - Hà Nội - Nghệ An - Đà Nẵng - Khánh Hòa - Đắk Lac8k - Sài Gòn - Đồng Nai - Cần Thơ - An Giang - Cà Mau.
Đây là lần thứ hai VietFriend được đồng hành cùng với Dược Cửu Long trong chuỗi sự kiện này. Nhận được sự tín nhiệm của khách hàng là niềm hạnh phúc lớn của người làm chương trình.