Aver

NGÀY HỘI AVER - BAY VÀO KỶ NGUYÊN

Ngày hội AVER được Vietfriend chịu trách nhiệm tổ chức, trang trí và dàn dựng công phu, xứng tầm một hội nghị trong ngành công nghệ, đặc sắc với các hoạt động giới thiệu sản phẩm thiết bị viễn thông - truyền hình chuyên nghiệp.Ngày hội AVER được diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2018 tại 2 thành phố lớn: Hà Nội và Sài Gòn. Chương trình được set-up và dàn dựng công phụ ở cả 2 đầu cầu Nam-Bắc, xứng tầm hội nghị giới thiệu sản phẩm thiết bị viễn thông - truyền hình chuyên nghiệp.