Sendo

TEAM BUILDING "KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM"

Vietfriend thường xuyên thiết kế những chương trình teambuilding với concept mục tiêu định hướng các thành viên nhắm đến những giá trị cốt lõi mà công ty đang trong quá trình đẩy mạnh xây dựng. Và teambuilding trip của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sendo là một trong những mô hình như thế, với mục tiêu định hướng nhân viên trong kinh doanh luôn hướng đến khách hàng và làm tròn trách nhiệm với từng dịch vụ mà mình cung cấp.

Những màn game hấp dẫn đầy tính đồng đội là những gì mà Sendo muốn hướng đến được đảm bảo lồng ghép và truyền tải suốt chương trình.SENDO - nơi của những con người trẻ trung và năng động, bị "chinh phục" bởi những màn game hấp dẫn, đầy tính đồng đội và rèn luyện lòng quyết tâm. Đặc biệt, thông điệp concept "Khách hàng là trọng tâm" mà Sendo muốn hướng đến luôn được đảm bảo lồng ghép và truyền tải xuyên suốt chương trình.